Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA S Pure | Swedish

 • Text
 • Storyboardde
 • Kompakta
 • Integrerade
 • Matlagningen
 • Tyst
 • Ytmontering
 • Hela
 • Extremt
 • Kastruller
 • Passar
 • Bora

BORA S

BORA S Pure Höjdpunkter Minimalistisk design Genom att ångsugen och spishällen är planmonterade och p.g.a. den minimalistiska designen integrerar sig BORA S Pure utan vidare i den moderna köksarkitekturen. Intuitiv sControl manövrering Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt spishällen genom att trycka lätt, alternativt svepa med fingret uppåt eller nedåt. Alla viktiga funktioner kan aktiveras med bara ett tryck. Minimal volym Alltid väldigt tyst - även vid höga effektnivåer: Orsaken är den optimala luftstyrningen och användningen av en extremt tyst motor. Ingen distraktion uppstår vid matlagningen och underhållningen förblir ostörd. Integrerat fettuppsamlingskärl Om du skulle råka spilla något under matlagningen, fångas vätskor eller mat snabbt upp av det integrerade uppsamlingskärlet. eSwap - enkelt filterbyte I luftcirkulationsläge neutraliseras lukterna med hjälp av ett effektivt aktivkolfilter. För att underlätta filterbytet kan du göra det uppifrån via inströmningsöppningen utan att du behöver flytta på lådor eller sockelpaneler.

BORA S Pure Höjdpunkter Extremt kompakt konstruktion Lösningen för alla utrymmesproblem: Med sina extremt kompakta mått passar BORA S Pure spishällen även in i det allra minsta köket. Den har problemlöst plats i ett 60 cm brett köksskåp. Det öppnar för helt nya möjligheter vid köksplaneringen! Enkel rengöring Alla delar som kommer i kontakt med matoset kan enkelt tas bort via den lättåtkomliga luftinloppsöppningen och rengöras i diskmaskinen, där de upptar nästan inget utrymme alls. Optimalt utnyttjande av spishällen BORA S Pure har fyra olika stora kokzoner som passar de vanligaste storlekarna på kastruller och stekpannor. Två av de fyra induktionsspolarna har utvecklats speciellt för S Pure. Det gör att hela spishällens yta kan utnyttjas optimalt. Du kan utan problem använda upp till fyra stekpannor och kastruller i vanliga storlekar – från små till stora. Allt är möjligt! Maximalt förvaringsutrymme Eftersom enheten är mindre än 200mm hög och luftcirkulationsfiltret är integrerat, lämnas större delen av underskåpet fritt för förvaring av kokkärl och annan köksutrustning. Inte ens i köksbänkar som har ett djup på 60cm behöver låddjupen reduceras för att ångsugen ska kunna användas i luftcirkulationsläge. BORA – ett sätt att bryta mot normen. Automatisk ångsugskontroll Ångsugens effektnivå justerar sig själv automatiskt, beroende på vad som tillagas vid en given tidpunkt. Du behöver inte ingripa manuellt hela tiden. Det ger dig möjlighet att istället koncentrera dig på matlagningen. läckra måltider.

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG