storyboard.clients
Aufrufe
vor 2 Jahren

BORA Magazine 02|2021 - Polish

BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

GOTOWANIE ZASADA

GOTOWANIE ZASADA BORA Zasada BORA Zasada BORA: fizyka może być wyjątkowo piękna. 20 MAGAZYN BORA

1 2 3 Opary kuchenne unoszą się z prędkością do jednego metra na sekundę. Wyciąg oparów BORA wytwarza strumień boczny, który jest silniejszy niż prędkość unoszenia się oparów kuchennych. Dzięki temu opary kuchenne są zasysane tam, gdzie powstają: na płycie grzewczej, bezpośrednio z garnka, patelni lub grilla.

Erfolgreich kopiert!

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG