Aufrufe
vor 11 Monaten

BORA Magazine 01|2020 – Swedish

BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

PRODUKT

PRODUKT BORA GARANTI BORA Garanti Din fördel när det gäller garantin. Vi har tilltro till våra produkter och litar fullt och fast på deras kvalitet! Det visar vi genom vårt garantilöfte. Med garantiförlängningen förlängs den 2-åriga producentgarantin på ditt BORAsystem med ytterligare ett år. På spishällen resp. ångsugen sitter en etikett med en registreringskod, som du helt enkelt skriver in på www.bora.com/registration och då förlängs din garanti. Vänligen beakta de gällande garantivillkoren: www.mybora.com/warranty2plus1 Förläng garantin Skriv in BORA-apparatens registreringskod och förläng garantin gratis med ett år. Skanna QR-koden med din smartphone eller gå in på vår hemsida: www.bora.com/registration 58 BORA MAGASIN

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG