Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA Magasin 02|2022 – Norwegian

 • Text
 • Storyboardde
 • Gjennom
 • Systemet
 • Ekstra
 • Rustfritt
 • Gryter
 • Plass
 • Avtrekket
 • Produktutvalg
 • Magasin
 • Bora
BORA Magazine is published in 14 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

GARANTI / IMPRESSUM

GARANTI / IMPRESSUM Sikre deg en fordel: ett års gratis garanti. Garantiforlengelse Oppgi registreringskoden til ditt BORA apparat, så blir garantien forlenget med ett år, helt gratis. bora.com/registration FD 1609088001 Made in Austria Model: PUXU E-Nr.: 000526-107 Type: Pure 380 - 415 V 3N~ 380 - 415 V 2N~ 220 - 240 V 1N~ 50 - 60 Hz 7600 W BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Austria Ihr persönlicher Registrierungscode Your personal registration code 25D6D22C65 Registreringskoden finner du på apparatet ditt og i bruksanvisningen. Du finner gjeldende garantibestemmelser her: mybora.com/warranty2plus1 Impressum Utgiver BORA Vertriebs GmbH & Co KG Innstraße 1 A-6342 Niederndorf, Østerrike T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 F +43 (0) 53 73 6 22 50 - 90 mail@bora.com, bora.com Daglig leder: Willi Bruckbauer Skattenummer: 166/4115 MVA-nummer.: ATU67323933 Organisasjonsnr.: FN 381333i Ansvarlig for innholdet: Willi Bruckbauer Copyright Med enerett. Ettertrykk av artikler er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra BORA Vertriebs GmbH & Co KG og med nøyaktig kildeangivelse. Med forbehold om tekniske endringer i produktutførelsen. Trykkteknisk betingede fargeavvik er mulig. Redigering & implementering Storyboard GmbH, München Grafikk: Ellen Fischer, Claudia Homer Fotoredaktør: Elina Gathof Tekst Martin Arnold, Sandra Djajadisastra, Martin Fraas, Birgit Höss, Alissa Selge Korrektur Lektorat Süd, München, Tyskland BORA produktbilder og renderings Hunger & Simmeth GmbH Büro Raumflug, Auracher Popp GbR Produksjon F&W Perfect Image GmbH, Rosenheim, Tyskland Kontakt bora.com Trykk F&W Druck- und Mediencenter GmbH, Kienberg 78 BORA MAGASIN Med forbehold om feil og tekniske endringer.

Bilde: BORA - hansgrohe/Bettiniphoto Etter et imponerende solorytt vinner Nils Politt 12. etappe av Tour de France 2021 i Nîmes.

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG