Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA Magasin 02|2022 – Norwegian

 • Text
 • Storyboardde
 • Gjennom
 • Systemet
 • Ekstra
 • Rustfritt
 • Gryter
 • Plass
 • Avtrekket
 • Produktutvalg
 • Magasin
 • Bora
BORA Magazine is published in 14 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

OPPLEVELSE BEHIND THE

OPPLEVELSE BEHIND THE SCENES Over SKYENE… Sykkellaget fra BORA - hansgrohe har internasjonal suksess. I en ny video viser de sin humoristiske side. Tekst MARTIN FRAAS Bilder ALEXANDER ERHOLD/EVCOM, VALENTIN RAPP, RED BULL SKYDIVE TEAM 74 BORA MAGASIN

BEHIND THE SCENES 7 OPPLEVELSE 5 6 8 3 4 2 1 BORA MAGASIN 75

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG