Aufrufe
vor 10 Monaten

BORA Magasin 02|2022 – Norwegian

 • Text
 • Storyboardde
 • Gjennom
 • Systemet
 • Ekstra
 • Rustfritt
 • Gryter
 • Plass
 • Avtrekket
 • Produktutvalg
 • Magasin
 • Bora
BORA Magazine is published in 14 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

PRODUKTUTVALG

PRODUKTUTVALG BORA PROFESSIONAL 3.0 BORA Professional 3.0 optimialisert design, intuitiv betjening, maksimal effektivitet og høyeste komfort. Det innovative systemet BORA Professional 3.0 forbinder fremtidsrettet estetikk med høyeste effektivitet og svært behagelig betjening. Vårt nye design med betjeningsknotter på kjøkkenfronten er estetisk og fremtidsrettet. Et formfullendt formspråk møter høyeste krav til materialer og teknologi. Både avtrekket i midten og de nye betjeningsknottene med svart glassfront er gjennomført estetiske: Resultatet er et elegant, minimalistisk utseende også i avslått tilstand. Hvite, rene LED-indikatorer kompletterer den moderne avantgarde-looken. Vi har videreutviklet den avtakbare ringen i rustfritt stål og indikatorflaten, slik at knotten har blitt enda mer elegant og berøringsflaten større og mer brukervennlig. Den perfekte betjeningen viser hvor høye krav vi stiller til et high endsystem: Siden nullmarkeringen faller bort, kan platetoppen betjenes helt intuitivt ved å dreie på knotten. Når du vrir til høyre, øker effekten helt til power-trinnet. Når du dreier mot venstre, reduseres den helt ned til 0. Selv når du dreier forbi nullpunktet mot venstre, holder effekten seg på 0 og kokesonen er slått av. Smart programvare: En egen meny garanterer dessuten at funksjoner som timer og automatisk oppvarming ikke kan slås på ved et uhell mens du lager mat. Til høyre: Modulsystemet BORA Professional 3.0 tilpasser seg dine individuelle kombinasjonsønsker og måter å lage mat på med Tepan-grill, gass eller wok. Du kan kombinere to ulike eller to like platetopper med hverandre. 32 BORA MAGASIN

BORA PROFESSIONAL 3.0 PRODUKTUTVALG Enkelt, behagelig og intuitivt I alle detaljer merker man at den gjennomtenkte betjeningen er preget av årtier erfaring som markedsleder for avtrekkssystemer. Kombinasjonen av en klassisk betjeningskott og følsom overflate med sylskarp LED-visning muliggjør en enkel og nøyaktig betjening. Alle funksjoner aktiveres enkelt og intuitivt ved å dreie på knotten og berøre berøringsflaten. Prinsippet for optimaliseringen av den enkle betjeningen danner også grunnlaget for designet til de sentrale betjeningselementene som barnesikringen eller pausefunksjonen. De kan raskt og enkelt aktiveres og deaktiveres for hele systemet ved hjelp av betjeningsknotten til avtrekket, som befinner seg i midten. Perfeksjon i hver minste detalj: Systemet registrerer valgt varmetrinn og tilpasser intelligent effekttrinnet til avtrekket. Til venstre: BORA overbeviser med helt nye muligheter innen kjøkkendesign og setter nye målestokker for en ny, moderne romestetikk. Til høyre: Kombinasjonen av en klassisk knott og en svart glassflate med sylskarp LED-visning garanterer perfekt betjening. Alle BORA platetopper kan leveres med stikkontakt.

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG