Aufrufe
vor 9 Monaten

BORA Basic | Norwegian

 • Text
 • Bora
 • Plass
 • Bedre
 • Platetopp
 • Montering
 • Rustfritt
 • Overflatemontering
 • Ekstra
 • Avtrekket
 • Gryter
 • Storyboard.de

Monteringsvarianter

Monteringsvarianter Planlimt montering / overflatemontering Planlimt montering Overflatemontering

Beskytter kantene ved overflatemontering BKR760 BORA platetoppramme for en bredde på 760 mm USL515 BORA sidelister for platetoppdybde 515 mm USL515AB BORA sidelister for platetoppdybde 515 mm All Black

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG