Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA Magazine 01|2020 – Swedish

BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

PRODUKT

PRODUKT BORA SYSTEM Men även de praktiska kraven är viktiga för dig... Det stämmer! Jag ställer stort värde på att våra system har en intuitiv betjäning och är enkla att rengöra. Samtidigt tänker jag på att det ska gå enkelt, säkert och snabbt för den som monterar systemet. Vi fokuserar alltid på kompletta lösningar som också innefattar den andra köksinredningen och de möjliga frånluftsledningarna i byggnaden. Här har vi stor nytta av att vi nu har lång erfarenhet och att BORA som marknadsledare ses som välrenommerad specialist och systemleverantör. Vi sysslar uteslutande med spishällar och ångsugssystem och vi tänker då i system från A till Ö. Därför är BORA också ensam på marknaden om att erbjuda ett komplett system från spishäll till ytterväggsventil resp. luftcirkulationsfilter. Det innefattar även den rätta luftstyrningen vid frånluft och luftcirkulation och kräver rätt know-how. Vi känner till varje skruv i vårt kompletta system. Vad innebär det konkret? Tyvärr tänker man ofta bara på det som är synligt för ögat. I vårt fall är det spishällen och ångsugen. Den teknik som inte syns är naturligtvis mycket viktigare. Vi har kunnat konstatera att vid en optimal luftstyrning är den optimala kanalstyrningen väldigt viktig. Denna kunskap har vi använt i vårt kanalsystem Ecotube, för att kunna leva upp till funktionsgarantin. ”Vi ser våra lösningar som system och tänker också i system.” WILLI BRUCKBAUER Och detta är ju också till nytta för kunderna... Det stämmer - vi forskar hela tiden vidare för att optimera befintliga produkter och för att utveckla nya. Jag anser detta vara väldigt viktigt och därför har vi nu fler än 50 utvecklingsingenjörer anställda hos oss. För närvarande har vi 4 produktlinjer, nämligen BORA Basic, BORA Pure, BORA Classic och BORA Professional som var och en är anpassad till olika kundprofiler och som lever upp till varje utmaning. Ni utvidgar ert kompletta system löpande. Sedan 2017 finns ju BORA Ecotube och BORA 3box. Varför detta steg? Vi granskar regelbundet den befintliga tekniken eftersom vi är måna om att erbjuda våra kunder allt bättre produkter. Därför har BORA Ecotube 20 procent mindre tryckförlust jämfört med vanliga kanalsystem och därigenom optimeras utsugseffekten och ljudutvecklingen och dessutom möjliggörs längre och mer komplicerade frånluftvägar om detta krävs.

BORA SYSTEM PRODUKT Ytterväggsventilerna BORA 3box utgör ett perfekt avslut på utsugssystemet genom sin utmärkta värmeisolering, väderbeständighet och det låga tryckmotståndet. BORA erhåller regelbundet utmärkelser för framstående design. Det är jag väldigt glad över för jag har alltid velat skapa ett varumärke med karaktär. Och jag älskar en ren, minimalistisk design. Den estetiska gestaltningen av BORA syns i minsta detalj. Till exempel så gör en intelligent belysning av manöverdisplayn, som bara visar funktioner som är relevanta, att inget onödigt stör systemets diskreta framtoning. Och precis som på en smartphone så gör vertikala sliders att man kan manövrera genom intuitiva fingerrörelser. Hur ser framtiden ut för BORA? Vi har en fördel nu när fläktkåpornas tid definitivt går mot sitt slut. Köket är idag en träffpunkt och ett kommunikationsrum. Våra system har en extremt låg ljudnivå vilket gör att man utan vidare kan samtala samtidigt som man lagar mat. Våra luftrengöringsboxar med de integrerade filterlösningarna avlägsnar effektivt obehagliga lukter under luftcirkulationsdrift och det under en lång tid. Därmed är de även bra för hälsan. Jag personligen vill alltid laga mat i frisk luft. Vänster: Vi använder material av hög kvalitet i alla våra system, även i det nya X Pure. Ovan: Vid utvecklingen tar man alltid in i minsta detalj hänsyn till designen och den innovativa tekniken. Mer information Vill du veta mer om det kompletta BORA-systemet? Skanna QR-koden med din smartphone och titta på vår hemsida: www.bora.com/system BORA MAGASIN 55

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG