Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA Magazine 01|2020 – Swedish

BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

BORA X

BORA X Pure Höjdpunkter Touchpanelen Intuitive sControl Tack vare det vertikala skjutreglaget styr du enkelt spishällen genom att trycka lätt, alternativt svepa med fingret uppåt eller nedåt. Alla viktiga funktioner kan nås med bara en beröring. eSwap I luftcirkulationsläge neutraliseras lukterna med hjälp av ett effektivt aktivtkolfilter. För att underlätta byte av filter, har vi sett till att filtret enkelt kan tas bort från luftinloppsöppningen utan att du behöver flytta på lådor eller sockelpaneler. Minimal volym Alltid mycket tystgående - även vid full effekt: Detta beror på ett optimalt luftflöde och användningen av en extremt tyst motor. På så vis slipper du höga ljudnivåer som stör både matlagningen och umgänget. Enkel rengöring Alla delar som kommer i kontakt med matoset kan enkelt tas bort via den breda lättillgängliga luftinloppsöppningen. De kan sedan rengöras i diskmaskinen, där de upptar nästan inget utrymme alls. Extra stora flexinduktionskokzoner Ovanligt stora flexinduktionskokzoner innebär också att du kan hålla även riktigt stora kokkärl varma under en längre tid. Maximalt förvaringsutrymme Eftersom enheten är mindre än 200 mm hög, och luftcirkulationsfiltret är integrerat lämnas större delen av underskåpet fritt för förvaring av kokkärl och annan köksutrustning. Inte ens i köksbänkar som har ett djup på 60 cm behöver låddjupen reduceras vid användning i luftcirkulationsläge. Ett sätt att bryta mot normen. Markant design Spishäll och ångsug är helt plant monterade. De perfekta linjerna och inströmningsmunstyckets markanta design definierar denna karakteristiska detalj i varje kök. Displayn som i standby-läge är nästan osynlig, markerar funktionerna genom sin intelligenta blåvita belysning när den är aktiverad. Variabel varmhållningsfunktion Helt efter önskemål eller beroende på livsmedel kan du välja fritt mellan 3 varmhållningsnivåer med olika temperaturer. På så sätt håller du din mat varm vid en optimal, konstant temperatur utan att den bränns vid. Integrerat fettuppsamlingskärl Skulle du spilla något under matlagningen, fångas vätskor eller mat snabbt upp av det integrerade spilltråget. Automatisk styrning av ångsugen Ångsugens effektnivå regleras automatiskt efter aktuella matlagningsförhållanden. Du behöver inte ingripa manuellt hela tiden. Du kan fokusera helt på att tillaga läckra måltider. 36 BORA MAGASIN

BORA X PURE PRODUKT All produktinformation Vill du veta mer om BORAprodukterna? Skanna QR-koden med din smartphone och titta på vår hemsida: www.bora.com/x-pure PUXA / PUXU 830 × 515 mm BORA X Pure glaskeramisk induktionshäll med integrerad ångsug utsug/luftcirkulation BKR830 BORA Pure spishällsram för inramning av spishällen vid ytmontering USL515 BORA sidolister för 515 mm djup spishäll USL515AB BORA sidolister All Black för 515 mm djup spishäll BORA MAGASIN 37

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG