Aufrufe
vor 1 Jahr

BORA Magazine 01|2020 – Swedish

BORA Magazine is published in 12 languages. It invites the reader to learn more about the BORA products and discover fascinating stories behind the brand.

PRODUKT

PRODUKT BORA CLASSIC 2.0 Inga kompromisser, inga begränsningar. BORA Classic 2.0 står för gränslös frihet i ditt kök. Högsta individualitet för en unik matlagningsupplevelse hemma: Det var riktlinjen vid utvecklandet av BORA Classic 2.0, efterföljare till det med Red Dot Award utmärkta systemet BORA Classic. Resultatet har blivit ett in i minsta detalj genomtänkt ångsugssystem. Den nya och innovativa sControl+ manövreringen med slipad fördjupning möjliggör en exakt och intuitiv styrning. På så sätt når man alla funktioner med en enkel beröring. Ändå är manöverpanelen i standby-läge nästan osynlig. Genom dess centrala placering får man maximalt med utrymme på spishällen. Som vanligt kan du sätta ihop spishällar och ångsugssystem individuellt och exakt. På så sätt är det även möjligt att kombinera en, tre eller fler spishällar utan problem. Även matlagning med gas blir till ett nöje med den nyutvecklade, effektiva gasspishällen. BORA Classic 2.0 kan alltid anpassas till individuella matlagningsbehov. Vid till exempel två induktionshällar ger det plats för fyra upp till 24 cm stora kokkärl. Även den nya HiLight-stekhällen är flexibel med en extra värmekrets som kan kopplas in mellan kokzonerna. Ovan: Ångsugens effekt rättar sig automatiskt efter den aktuella kokprocessen - manuell styrning behövs inte. Höger: Förutom induktions- och strålningshällar kan man i systemet BORA Classic 2.0 även få en Tepan-grill i rostfritt stål eller en glaskeramisk gasspishäll. 24 BORA MAGASIN

På så sätt kan två kokzoner kopplas ihop till en stor stekzon i XXL-format. Å andra sidan, den som väljer en Tepan-grill i rostfritt stål (nedan), har vid behov 250 grader för perfekt grillning till sitt förfogande efter bara fem minuters uppvärmningstid. Hjärtat i BORA Classic 2.0 är naturligtvis BORA ångsug, som har utvecklats och blivit ännu bättre. Genom den automatiska styrningen av ångsugen som ställer in sig individuellt på den aktuella kokprocessen, är det visserligen möjligt att justera manuellt, men det är inte nödvändigt. Då har du händerna fria för att röra eller vända i kastrullerna/grytorna, som alltid är väl synliga och inte försvinner bakom uppstigande ånga. Vänster: I BORA Classic 2.0 sitter en modern fläkt. Därför är ångsugen mycket tyst - även på höga effektnivåer. BORA MAGASIN 25

BORA

© Copyright 2018 BORA Vertriebs GmbH & Co KG